Säätiö

Ahtola-kulttuurisäätiön tarkoituksena on tukea tieteellistä ja taiteellista toimintaa, jota kehitetään Suomen kulttuuriperintöön liittyen vapaasti ja luovasti Rudolf Steinerin kulttuurivirikkeiden pohjalta. Säätiön kotipaikka on Helsinki.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan edistämällä Itä-Helsingin Jollaksen kaupunginosassa sijaitsevan Ahtola-kulttuurikeskuksen muotoutumista ja kehittymistä sekä jakamalla avustuksia ja apurahoja antroposofisten virikkeiden pohjalle rakentuville – erityisesti steinerpedagogiikan alueella tapahtuville – tieteellisille ja taiteellisille tutkimuksille, projektiluonteisille hankkeille, kehittämistyölle sekä julkaisutoiminnalle. Yhteisöille myönnetään edellä mainituilla alueilla osarahoitusta.

Säätiö voi sääntöjensä mukaan omistaa kiinteistöjä ja hankkia varoja ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja. Varojen tuotoilla säätiö rahoittaa avustustoimintaansa.

Hallitus

Ahtola-kulttuurisäätiön hallitus:

  • Maisema-arkkitehti Jukka Jormola (puheenjohtaja)
  • prof. Iiris Aaltio (varapuheenjohtaja)
  • toimitusjohtaja Yrjö Mäenpää
  • vararehtori Markku Niinivirta (sihteeri)
  • lehtori Eila Väisänen
  • Reilu Hallinto Oy (kirjanpito)
Scroll to Top