Ahtola-kulttuurisäätiö s.r

MIKÄ?

Ahtola-kulttuurisäätiö on Helsingin Jollaksessa toimiva, antroposofisia kulttuurivirikkeitä tukeva ja apurahoja myöntävä säätiö. 

MIKSI?

Ahtola-kulttuurisäätiö pyrkii mahdollistamaan sellaisten kulttuurivirikkeiden vaikuttamisen suomalaisessa yhteiskunnassa, joissa inhimilliset henkiset ja aineelliset arvot sekä luonnon arvot ovat tasapainossa keskenään – kuten suomalaiseen kulttuuriperinteeseen on aina kuulunut.

KENELLE?

Ahtola-kulttuurisäätiö tukee tieteellistä ja taiteellista toimintaa, jota kehitetään Suomen kulttuuriperintöön liittyen vapaasti ja luovasti Rudolf Steinerin kulttuurivirikkeiden pohjalta.


Vuonna 1980 perustettu Ahtola-kulttuurisäätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti tieteellistä ja taiteellista toimintaa sekä niihin liittyviä korkeampia opintoja ja laitoksia sekä rahoittamalla tarkoituksensa mukaista julkaisu- ja näyttelytoimintaa. 

Helsingin Jollaksen merelliseen saaristomaisemaan säätiö kehittää kulttuurikeskusta työnimellä Ahtola, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen eri ikäkausille tarkoitettua tieteellistä ja taiteellista sekä kasvatuksellista kulttuuritoimintaa.

Säätiö myöntää avustuksia kerran kevätkauden aikana. Avustusten hakuaika alkaa vuosittain 1.tammikuuta ja päättyy 28. helmikuuta. Avustushakemus jätetään tulostamalla näiltä säätiön verkkosivulta ladattava pdf-lomake.

Vieritä ylös