Ahtola-kulttuurisäätiö s.r

MIKÄ?

Ahtola-kulttuurisäätiö on Helsingin Jollaksessa toimiva, antroposofisia kulttuurivirikkeitä tukeva ja apurahoja myöntävä säätiö. 

MIKSI?

Ahtola-kulttuurisäätiö pyrkii mahdollistamaan sellaisten kulttuurivirikkeiden vaikuttamisen suomalaisessa yhteiskunnassa, joissa inhimilliset henkiset ja aineelliset arvot sekä luonnon arvot ovat tasapainossa keskenään – kuten suomalaiseen kulttuuriperinteeseen on aina kuulunut.

KENELLE?

Ahtola-kulttuurisäätiö tukee tieteellistä ja taiteellista toimintaa, jota kehitetään Suomen kulttuuriperintöön liittyen vapaasti ja luovasti Rudolf Steinerin kulttuurivirikkeiden pohjalta.


Vuonna 1980 perustettu Ahtola-kulttuurisäätiö toteuttaa tarkoitustaan tukemalla taloudellisesti tieteellistä ja taiteellista toimintaa sekä niihin liittyviä korkeampia opintoja ja laitoksia sekä rahoittamalla tarkoituksensa mukaista julkaisu- ja näyttelytoimintaa. 

Helsingin Jollaksen merelliseen saaristomaisemaan säätiö kehittää kulttuurikeskusta työnimellä Ahtola, jonka tarkoituksena on tuoda yhteen eri ikäkausille tarkoitettua tieteellistä ja taiteellista sekä kasvatuksellista kulttuuritoimintaa.

Scroll to Top