Hakukriteerit

Tukea myönnetään pääasiassa tieteelliseen ja taiteelliseen toimintaan, jota kehitetään Suomen kulttuuriperintöön liittyen vapaasti ja luovasti Rudolf Steinerin kulttuurivirikkeiden pohjalta – erityisesti steinerpedagogiikan alueella tapahtuville, tieteellisille ja taiteellisille tutkimuksille ja produktioille, projektiluonteisille hankkeille, kehittämistyölle sekä julkaisutoiminnalle. Yhteisöille myönnetään edellä mainituilla alueilla osarahoitusta.

Hakijan on esitettävä myönnetyn avustuksen käytöstä kirjallinen selvitys viimeistään avustuksen myöntämisvuotta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Mikäli avustusta ei ole käytetty, tai ei ole voitu käyttää myönnettyyn tarkoitukseensa, tai sen käytöstä ei ole annettu selvitystä määräaikaan mennessä, voidaan se periä takaisin.

Scroll to Top