Lahjoitukset ja testamentit

Säätiö voi sääntöjensä mukaan omistaa kiinteistöjä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja kartuttaakseen omaisuuttaan. Sijoitus- ja vuokraustoiminnasta saamillaan tuotoilla säätiö rahoittaa sääntöjensä mukaista avustustoimintaa.

LAHJOITUKSET

Ahtola-kulttuurisäätiölle myönnetyt lahjoitukset eivät tällä hetkellä ole verovähennysoikeuden piirissä. Kaikki pienemmätkin lahjoitukset ovat kuitenkin tervetulleita ja antroposofisille virikkeille pohjaaville kulttuurihankkeille elintärkeitä.

TESTAMENTIT

Ahtola-kulttuurisäätiölle osoitettavissa testamenteissa ja lahjoituksissa pyydämme ottamaan yhteyttä säätiön sihteeriin Markku Niinivirtaan, info@ahtolakulttuurisaatio.fi.

LAHJOITUSTEN JA TESTAMENTTIEN SIJOITTAMINEN

Lahjoituksista ja testamenteista muodostetaan rahastoja, joiden varat sijoitetaan. Sijoitusten tuotoista jaetaan apurahoja. Sijoitustoiminnassa noudatetaan vastuullisuusperiaatteita, jotka hallitus linjaa sijoitussuunnitelmassa. Sijoitussuunnitelmassa otetaan huomioon säätiölaki, säätiön omat säännöt ja lahjakirjojen linjaukset.

Scroll to Top